Dankzij mijn jarenlange ervaring, pragmatische werkwijze en brede netwerk ben ik als projectmanager breed inzetbaar bij non-profit organisaties in het publieke domein. Ik breng structuur, adviseer, verbind, begeleid, heb lef en los op!

Mijn aanpak als projectmanager kenmerkt zich door:

  • Samenwerken: Als linking-pin breng ik binnen een project structuur aan en zorg ik dat gemaakte afspraken worden nageleefd, groepsleden elkaar begrijpen en verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Dit alles is een positieve sfeer, waar ruimte is voor een gezonde dosis humor.
  • Verbinden: In complexe situaties met veel belangen verbind ik de betrokken partijen en maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.
  • Oplossen: Ik werk veelal in binnen een bestuurlijke omgeving en hoe complex de uitdaging ook is, met heldere processtappen boek ik samen met het team resultaat.
  • Focus: Dankzij duidelijke focus op projectdoelstellingen en resultaten richt ik de werkprocessen efficiënt in, zodat er op tijd en kosten bespaard wordt.
  • Transparantie: Ik communiceer open, duidelijk en direct; altijd met oog voor de relatie.

“Mijn projecten bevinden zich op het raakvlak van overheid, onderwijs en jeugd.”

Referenties

“Bij mijn projecten ligt de nadruk altijd op samenwerking en het leggen van verbinding, op het realiseren van doelstellingen, gekoppeld aan afgesproken budgetten en termijnen.”

Portfolio

Als projectmanager ben ik in te zetten voor zowel kortdurende- als langlopende, complexe projecten waarin er gewerkt wordt om het leven van jongeren te verbeteren. Of het nu gaat om inclusief onderwijs, jeugdwerkloosheid, veilig en doordacht digitaliseren, zwerfjongeren, kindermishandeling of kansen(on)gelijkheid. Dankzij mijn jarenlange ervaring gecombineerd met mijn studies procesmanagement en Persoonlijk leiderschap aan de Bestuursacademie Nederland kan ik hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Een kleine greep uit projecten waaraan ik een bijdrage heb geleverd:

Hermien

Mijn affiniteit met jongeren is de rode draad in mijn leven. Ik zet mij in voor jongeren binnen de domeinen onderwijs, werk en inkomen, veiligheid, netwerk en vrije tijd, wonen en zorg. Het volgen van een passende onderwijsplek, de overgang van onderwijs naar werk, het vinden van een baan en deze behouden, het omgaan met schulden, het hebben van een verslaving, geen dak boven het hoofd hebben, kortom: de jongeren in een kwetsbare positie. Deze jongeren hebben ondersteuning nodig, bij voorkeur op maat.

Ik ben van mening dat voor álle jongeren leren, ontwikkelen en participeren aan bod moet kunnen komen, met daar waar nodig passende ondersteuning. Dat vraagt om samenwerking tussen verschillende organisaties. Door het opstellen van een integrale, domein overstijgende aanpak kunnen wij deze jongeren bij staan. En vooral: door het betrekken van de jongere zelf!

Zowel in mijn vrije tijd als lid Raad van toezicht Kindercampus Blokhuus, voorzitter bestuur jeugd- en jongerenwerk Don Bosco Apeldoorn als binnen mijn werkzame leven als projectmanager zet ik mij in voor jongeren. Dit doe ik door het uitvoeren van zinvolle opdrachten voor non profit organisaties, gemeenten en onderwijsorganisaties.

“In al mijn werkzaamheden zet ik mij in voor een betere toekomst voor jongeren. Of nu een leerling zonder onderwijs thuiszit, op straat leeft, of opgroeit in armoede of binnen een onveilige thuissituatie.”

Hermien Jacobs

Bel: 06 237 0000 4

Email: info@hermienjacobs.nl
LinkedIn: hermienjacobs