Dankzij mijn jarenlange ervaring, pragmatische werkwijze en brede netwerk ben ik als projectmanager breed inzetbaar binnen overheid, onderwijs en jeugd. Ik adviseer, verbind, werk samen, begeleid, heb lef en los op!

Mijn aanpak als projectmanager kenmerkt zich door:

  • Samenwerken: Als linking-pin zorg ik er binnen een project voor dat gemaakte afspraken worden nageleefd, dat groepsleden elkaar begrijpen en dat verwachtingen naar elkaar worden uitgesproken. Dit alles is een positieve sfeer, waar ruimte is voor een gezonde dosis humor.
  • Verbinden: Ik verbind de betrokken partijen en maak duidelijk welke organisatie waarvoor verantwoordelijk is. Hier zet ik de jongeren centraal, zodat wij niet uit het oog verliezen waar wij ons samen voor inzetten.
  • Oplossen: Hoe complex de uitdaging ook is, met heldere processtappen boek ik samen met het team resultaat.
  • Focus: Dankzij duidelijke focus op projectdoelstellingen en resultaten richt ik de werkprocessen efficiënt in, zodat er op tijd en kosten bespaard wordt.
  • Transparantie: Ik communiceer open, duidelijk en direct, maar met oog voor de relatie.

“Mijn projecten bevinden zich op het raakvlak van overheid, onderwijs en jeugd.”

Referenties

“Bij mijn projecten ligt de nadruk altijd op samenwerking en het leggen van verbinding, op het realiseren van doelstellingen, gekoppeld aan afgesproken budgetten en termijnen.”

Portfolio

Als projectmanager ben ik in te zetten voor zowel kortdurende- als langlopende, complexe projecten waarin er gewerkt wordt om het leven van jongeren te verbeteren. Of het nu gaat om passend onderwijs, jeugdwerkloosheid, zwerfjongeren, kindermishandeling of kansen(on)gelijkheid. Dankzij mijn jarenlange ervaring gecombineerd met mijn studie procesmanagement kan ik hier een waardevolle bijdrage aan leveren. Een kleine greep uit projecten waaraan ik een bijdrage heb geleverd:

Hermien

Mijn loopbaan is begonnen bij de Gemeente Deventer. Hier maakte ik kennis met jongeren die problemen hadden binnen de domeinen onderwijs, werk en inkomen, veiligheid, netwerk en vrije tijd, wonen en zorg. Het vinden van een baan en deze behouden, de overgang van onderwijs naar werk, het omgaan met schulden, het hebben van een verslaving, geen dak boven het hoofd hebben, kortom: de jongeren in een kwetsbare positie.

Deze situaties raakten mij diep. Deze jongeren hebben ondersteuning nodig, bij voorkeur op maat. Dat vraagt om samenwerking tussen verschillende organisaties. Door het opstellen van een integrale, domein overstijgende aanpak kunnen wij deze jongeren bij staan. En vooral: door het betrekken van de jongere zelf! Wat heeft hij/zij nodig om bijvoorbeeld vanuit de schoolse setting een stap op de arbeidsmarkt te kunnen zetten? Welke mogelijkheden ziet hij/zij zelf?

Mijn affiniteit met jongeren is de rode draad in mijn werk. Ik ben van mening dat voor álle jongeren leren, ontwikkelen en participeren aan bod moet kunnen komen, met daar waar nodig passende ondersteuning.

“In al mijn werkzaamheden zet ik mij in voor een betere toekomst voor jongeren. Of nu een leerling zonder onderwijs thuiszit, op straat leeft, of opgroeit in armoede of binnen een onveilige thuissituatie.”

Hermien Jacobs

Bel: 06 237 0000 4

Email: info@hermienjacobs.nl
LinkedIn: hermienjacobs